Izrada vizit kartica

Štampa na 300 ili 350 gr papiru, jednostrano ili dvostrano. Plastifikacija u zavisnosti od količine!